energi

Energi

Många fastigheter kan spara mycket mer energi än de redan gör. Ur ett fastighetsdriftsperspektiv utgör energikostnaden större delen av driftbudgeten, vilket innebär stor besparingspotential i att sänka energianvändningen – och samtidigt öka livslängden på dina installationer.

Energieffektivisering innebär att vi effektiviserar befintlig energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av den befintliga energianvändningen. Genom att göra detta minskar du samtidigt ditt ekologiska fotavtryck. Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential, antingen väljer du att optimera energianvändningen för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vid en optimering säkerställer vi bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som det är tänkt. LL:s Kylteknik är en av marknadens största aktörer på området och har lång erfarenhet av att analysera anläggningar i syfte att ta fram lösning som passar just dig och din fastighet.

Produktområden inom energi

ENERGIOPTIMERING