energioptimering

Energioptimering

Vi optimerar dina system inom kyla, värme och ventilation. Detta kan ge förhållandevis stora besparingar i alla fastigheter, oavsett storlek och form.

Genom att göra en energioptimering kan vi med ganska enkla medel effektivisera fastighetens energianvändning – och samtidigt öka livslängden på installationerna. I praktiken handlar detta om att säkerställa att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftperspektiv utifrån de förutsättningar som finns. Vi utför energianalys på alla typer av kyl- och värmeapplikationer, allt ifrån mindre kyl- och frysrum och värmepumpar till större industrikylanläggningar. Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential, antingen väljer du att optimera energianvändningen för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vid en optimering säkerställer vi bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som det är tänkt. I en bostad kan detta bland annat göras genom att injustera värmesystemet, vilket medför att värmen är fördelad korrekt och de boende slipper obalans med kalla och varma rum. Genom inkoppling av extern mätutrustning, för loggning och mätning av systemet, används reella värden för beräkningar och analys. Alla system och aggregat arbetar med olika villkor och förutsättningar. Med användning av faktiska värden tagna på plats minskar risken för felaktiga beräkningar och slutsatser avsevärt. Resultatet av mätningar, beräkningar och analys presenteras med förslag på energibesparande åtgärder. I många fall krävs enbart mindre justeringar i driften för att minska energiförbrukningen. För aggregat med många drifttimmar per år kan det innebära stora besparingar.

För dig som driver en livsmedelsbutik

Genom F-gasförordningen kommer det innebära att många butiker behöver byta eller renovera sina kylanläggningar. När butikerna bygger om sina kylsystem för att anpassa dem till nya köldmedier rekommenderar vi att passa på att samtidigt energieffektivisera kylanläggningar så att det blir möjligt att optimera kyltemperaturerna med minst bibehållen energianvändning. På det sättet bakas investeringskostnaderna ihop och återbetalningstiden kortas ner. LL:s Kylteknik har lång erfarenhet och gedigna kunskaper när det kommer till att optimera kyla, värme och ventilation för allt från mindre lokaler till riktigt stora. Vi guidar dig till en lösning som ger största möjliga besparing för just din fastighet.