HÅLLBARHET

Hur jobbar vi för ett mer hållbart samhälle?

TESAB är Sveriges största rikstäckande kedja av kylföretag och ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme. Genom att vi använder naturliga köldmedier i applikationer erbjuder vi en framtidssäkrad, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. Vi tillsammans kan göra en stor miljöinsats.

Titel

2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och unik i FN:s historia. TESAB har identifierat vilka globala hållbarhetsmål som har störst relevans för vår egna verksamhet, var vi kan påverka mest. Genom att aktivt arbeta med dessa fokusområden kan vi bli ett mer framgångsrikt företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vårt helhetsperspektiv över hållbarhetsfrågorna kallar vi 100% Hållbarhet. Det innebär att vi inom TESAB aktivt arbetar för ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Framtiden med CO2 som köldmedium

För att minimera vår egen och kunders klimatpåverkan arbetar vi mycket med naturliga köldmedier som CO2. CO2 är lämpligt till många anläggningar som till exempel livsmedelsbutiker, restauranger och storkök, kyl och fryslager, isbanor, luftkonditionering eller värmeåtervinning. Installation av CO2 ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service och underhåll. De har heller inga krav på återkommande läcksökning och är i de flesta fall billigare att installera än andra system. CO2 kan dock förknippas med att det ska påverka växthuseffekten negativt, men i själva verket binder vi CO2 i täta system i stället för att skicka upp det i vår atmosfär. Med CO2 kan energin som bildas återanvändas och bilda värme. Det kallar vi för grön kyla. Grön kyla är inte bara bra för miljön, utan även en god besparing för kunden. Genom grön kyla kan andra områden i anläggningen, eller närliggande anläggningar, värmas upp. Till exempel energin som bildas vid nerkylning av en isbana kan användas för att värma upp vatten till duschar, värmen till avfuktaren, klubbrummet med mera. Eller varför inte värma upp vattnet i ett eventuellt badhus bredvid. Konceptet fungerar i alla möjliga anläggningar. Vi hjälper dig med den bästa lösningen för just din anläggning! Vi har nått 2020, året då installationer med köldmedier med för högt GWP-värde (Global warming potential) förbjuds. Därför har vi i TESAB sedan 80-talet använt naturliga köldmedium. Vårt mål är bland annat att hjälpa kunder med nya, miljövänliga kylsystem för att spara energi och minska miljöpåverkan. TESAB är stolta medlemmar i Gröna Städer. Tillsammans driver vi utvecklingen mot fler urbana miljöer och att Sverige ska bli världsledande inom hållbar samhällsbyggnad. Läs mer om Gröna Städer här.