SERVERRUMSKYLA

Serverrumskyla

Vi säkerställer rätt klimat i dina serverrum och datorhallar för att utesluta risken av haveri.

Datorer och servrar är känsliga maskiner som lätt överhettas, oavsett om du jobbar i en stor öppen datahall eller i ett litet serverrum. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen ska fungera tillfredställande under lång tid. Ett driftstopp kan betyda stor ekonomisk skada samt förlorad arbetstid för dina medarbetare. Vi levererar och underhåller kyllösningar som ger din lokal den bästa möjliga fördelningen och cirkulationen av kyla. Aggregatet väljs för att ge dig en hållbar produkt med bäst verkningsgrad och högst driftsäkerhet och samtidigt göra det enkelt att hålla din driftkostnad och miljöpåverkan så låg som möjligt. Vi undersöker till exempel alltid möjligheten om att utnyttja överskottsvärmen som serverrummet producerar för fastigheten i övrigt. Med hjälp av vår driftcentral har vi övervakning dygnet runt och tillgång till jourtekniker. Systemet låter dig snabbt veta om något är fel som du i sin tur kan åtgärda med detsamma. Det är både tids- och kostnadseffektivt!