service

Service

Ett driftsstopp kan orsaka stor ekonomisk skada. Vi erbjuder serviceavtal för att minimera den risken, oavsett om det gäller service på din värmepump, kylservice eller ventilationsservice. När anläggningen har tagits i drift är fungerande service och underhåll viktigt för att undvika oplanerade driftstopp.

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service och ha en hög flexibilitet. Vi erbjuder självständiga och kunniga servicetekniker som genom regelbunden tillsyn och skötsel kan hjälpa till att minska löpande driftkostnader, samtidigt som den ökar driftsäkerheten. Om något oförutsett ändå skulle inträffa finns våra jourtekniker alltid snabbt på plats! Med hjälp av vår driftcentral har vi övervakning dygnet runt och tillgång till jourtekniker. Systemet låter dig snabbt veta om något är fel som du i sin tur kan åtgärda med detsamma. Det är både tids- och kostnadseffektivt!

Produktområden inom service

RESTAURANG OCH STORKÖK

SERVERRUMSKYLA

KOMFORTKYLA

VÄRMEPUMPAR

PROCESSINDUSTRI

LIVSMEDELSKYLA