värme

Värme

Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur, på din arbetsplats eller i hemmet. Vi hjälper dig att hitta en smart lösning för din uppvärmning, men vi utför även service och underhåll av din befintliga anläggning.

LL:s Kylteknik samarbetar med marknadsledande leverantörer som samtliga har ett brett sortiment av exempelvis värmepumpar. Vi hjälper dig hitta det alternativ som passar dina förutsättningar bäst, oavsett om du hämtar värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag.

Produktområden inom värme

KOMFORTKYLA

VÄRMEPUMPAR