värmepumpar

Värmepumpar

En värmepump är en investering för framtiden. Genom att installera en värmepump kan du sänka dina driftkostnader och effektivisera din energiförbrukning samtidigt som den har låg miljöpåverkan.

En värmepump utvinner energi från utomhusluft, ventilationsluft, mark, berggrund eller vatten – alla förnyelsebara energikällor. Förenklat kan man alltså säga att den, tillsammans med kompressor och rätt köldmedium, transporterar värmen från en plats till en annan. Inte bara värmer den upp ditt hem på kalla och kyliga vinterdagar, den kan också användas som luftkonditionering på heta sommardagar. Värmepumpar förbättrar också inomhusklimatet då de rensar luften från dammpartiklar och bakterier. Värmepumparna använder väldigt lite elektricitet för att utvinna denna energi och överföra den till husets värmesystem, därmed kan den minska energiförbrukningen kraftigt. På sikt kommer den lägre energiåtgången leda till att din investering återbetalas, samtidigt som du fortsätter att spara pengar. Värmepumparnas verkningsgrad benämns ofta i faktorn COP, som anger relationen mellan hur mycket energi pumpen drar i förhållande till hur mycket energi den transporterar (det vill säga hur mycket värme den ger).

Val av värmepump

Ju större rum som ska värmas upp, desto mer krävs av din värmepump. En större värmepump som enbart använder halv kapacitet sparar mer ström än en liten värmepump som använder all kapacitet. Om du dessutom väljer en större värmepump som inte använder fullt kraft, kommer den också vara mer tystgående eftersom den inte behöver köra för fullt hela tiden. Det finns även fler faktorer som påverkar valet av värmepump och värmekälla, det är bland annat hustyp, husets energibehov och skick, belägenhet och värmesystem. LL:s Kylteknik samarbetar med marknadsledande leverantörer som samtliga har ett brett sortiment av värmepumpar. Vi hjälper dig hitta det alternativ som passar dina förutsättningar bäst, oavsett om du hämtar värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag.

 

Trygghet

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service och ha en hög flexibilitet, därför erbjuder vi självklart service till din värmepump. Vi erbjuder självständiga och kunniga servicetekniker som genom regelbunden tillsyn och skötsel kan hjälpa till att minska löpande driftkostnader, samtidigt som den ökar driftsäkerheten. Det är inte en onödig kostnad – det sparar pengar åt dig!